O klubu

VIZIJA IN POSLANSTVO

PRAVILNIKI

ZGODOVINA

VIZIJA
Vizija delujočih v NK Cerknica je zagotovitev kakovostnega in prijetnega okolja za razvoj otrok na področju nogometne vadbe. Usposobljeni trenerji, vodstvo in starši vseskozi stremimo k izboljšanju procesov in pogojev delovanja našega kluba ter širitev vpetosti kluba v lokalno okolje.

Cilji in načrti predstavljajo temelj delovanja in razvoja kluba v bodoče, za polno uresničitev bo potreben čas, odločnost in vztrajnost.

 1. Zagotoviti številčnost in ustvariti prepoznavno mladinsko šolo vzpostaviti celotno piramido selekcij od vrtca do vključno članske ekipe, na osnovi programa dela za celotno nogometno šolo in posamezne selekcije zagotoviti takšno kakovost dela, ki omogoča razvoj mladih igralcev in njihov napredek na višji nivo in ekipam v višje lige. Omogočiti mladim igralcem vključevanje v člansko moštvo, v vodilne klube NZS, ter tudi v reprezentance Slovenije, postati prepoznavna nogometna šola v prostoru Notranjsko-Kraške regije.
 2. Nogometna infrastruktura izvajanje aktivnosti nogometne šole v športnem parku Koleno,  pridobiti nove igralno-vadbene površine in zgraditi igrišče z umetno travo, ki bo omogočalo normalno delo za razvoj igralcev.

POSLANSTVO
Poslanstvo nogometnega kluba Cerknica je kakovostno delo z mladimi selekcijami nogometašev, kjer hkrati mladim nogometašem omogočimo pogoje za osebnostno, gibalno in socialno rast. Kot temeljna celica družbe je v središču delovanja kluba družina, zato imajo v klubu pomembno vlogo starši, ki s svojim prostovoljnim delovanjem sooblikujejo zdravo, naravno okolje za razvoj otrok, ter tako pripomorejo k skladnosti in sožitju delovanja ter lokalnega kluba.

FAIR PLAY – 10 ZLATIH PRAVIL NOGOMETA

 1. Igraj pošteno: Zmaga nima nobenega pomena, če je dosežena na nepošten ali zavajajoč način. Zmagati z goljufanjem je preprosto, vendar ne prinaša nikakršnega zadovoljstva. Pošteno igranje namreč zahteva pogum in karakter, zato prinaša tudi večje zadovoljstvo. Fair play vas vedno nagradi, tudi če tekmo izgubite. S poštenostjo namreč pridobite spoštovanje drugih, medtem ko je goljufanje sramotno. Ne pozabite: gre le za igro. In igre nimajo smisla, če niso poštene.
 2. Vedno igraj na zmago, poraz pa sprejmi z dostojanstvom: Zmagovanje je smisel vsake igre. Nikoli ne igrajte s prepričanjem, da boste izgubili. Če ne igrate z namenom, da bi zmagali, goljufate svojega nasprotnika, ter zavajate tako sebe kot gledalce. Nikoli se ne vdajte proti močnejšemu nasprotniku in nikoli ne podcenjujte slabšega. Igranje z manj kot polno močjo je žalitev vsakemu nasprotniku. Igrajte na zmago do zadnjega sodnikovega žvižga, toda imejte v mislih, da nihče ne zmaga vedno. Nekatere zmagate, druge izgubite. Naučite se izgubljati z nasmehom. Ne iščite razlogov in izgovorov za poraz. Pravi razlogi bodo vedno jasni. Iskreno čestitajte nasprotniku. Za poraz ne krivite sodnika ali kogarkoli drugega. Raje bodite odločni, da boste naslednjič še boljši. Pošteni poraženci si prislužijo večje spoštovanje kot nepošteni zmagovalci.
 3. Spoštuj pravila igre: Vsaka igra potrebuje pravila, ki jo usmerjajo. Brez pravil bi namreč zavladal kaos. Pravila nogometa so nezapletena in preprosta za naučiti. Poskrbite, da se jih res naučite, saj vam bodo pomagalo do boljšega razumevanja igre in posledično do boljšega igranja. Enako pomembno je, da razumete tudi duh, v katerem so ta pravila nastala. Pravila so bila napisana z razlogom, da igra ostane zabavna za igralce in za gledalce. Če se držite pravil, se boste v igri počutili bolje.
 4. Spoštuj nasprotnike, soigralce, sodnike, uradne osebe in gledalce: “Fair Play” je sinonim za “spoštovanje”. In spoštovanje je del naše igre. Igra se brez nasprotnikov ne more igrati, vsak udeleženec pa ima enake pravice, vključno s pravico, da ga ostali udeleženci spoštujejo. Soigralci so sodelavci in so v moštvu, katerega člani so, vsi enakovredni. Tu so še sodniki, katerih naloga je zagotavljanje discipline in Fair Playa. Vedno sprejmite njihove odločitve brez prepiranja in jim pomagajte omogočiti bolj privlačno igro za vse. Tudi funkcionarji so del igre in tudi njim morate izkazati spoštovanje. Tisti, ki ustvarjajo atmosfero tekme pa so navijači in gledalci. Tudi oni si želijo pravične tekme, vendar pa se morajo tudi oni sami obnašati spoštljivo.
 5. Promoviraj nogomet: Nogomet je največja svetovna igra, ki pa vedno potrebuje nekoga, ki skrbi za veličino le-te. Mislite na korist nogometa pred svojo koristjo in imejte v mislih, kako lahko vaša dejanja vplivajo na podobo igre. Govorite o pozitivnih stvareh v igri in vzpodbujajte druge k spodobnemu gledanju in igranju. Pomagajte drugim, da bodo našli v nogometu toliko zadovoljstva, kot ste ga našli sami. Bodite ambasador nogometa.
 6. Spoštuj tiste, ki branijo dober sloves nogometa: Dobro ime nogometne igre je preživelo zaradi tega, ker je večina ljudi, ki živijo za nogomet, odkritih in poštenih. Včasih nekdo stori nekaj izrednega za nogomet in si s tem zasluži posebno priznanje, prav pa je, da so takšni izjemni primeri nagrajeni in izpostavljeni v medijih, saj lahko le tako vzpodbudimo takšna dejanja v drugih udeležencih. Pomagajte promovirati podobo nogometa s tem, da javno izpostavljate dobra dela ljudi v nogometu.
 7. Zavračaj podkupovanje, droge, rasizem, nasilje in druge nevarnosti, ki pretijo našemu športu: Nogomet je zaradi svoje velike popularnosti včasih tudi tarča negativnih zunanjih interesov. Bodite pozorni, da vas ne zavedejo v goljufijo ali uporabo drog, saj ne eno ne drugo nima mesta v nogometu, niti v katerem drugem športu ali celo družbi kot celoti. Recite ‘ne’ drogam in pomagajte preprečiti rasizem in dvoličnost v nogometu. Ravnajte z vsemi enako, z igralci, funkcionarji, ne glede na njihovo versko prepričanje, raso, spol ali nacionalno poreklo. Ne pokažite tolerance tistim, ki želijo z igrami na srečo zaslužiti z vašimi tekmami, saj to negativno vpliva na vaše sposobnosti v tekmi in lahko povzroči konflikt interesov. Pokažite, da nogomet ne trpi nasilja, niti od lastnih navijačev. Nogomet je šport in šport je spokojen.
 8. Pomagaj v boju za bolj pošteno igro: Zna vam priti na uho, da bi vaše soigralce ali ljudi, ki jih poznate, premamila skušnjava in bi se spustili v goljufijo, oziroma kakšno drugo obliko nedopustnega vedenja. Ti ljudje potrebujejo vašo pomoč, zato ne odlašajte. Dajte jim moč, da se uprejo skušnjavi in jih opomnite na obvezo do njihovih soigralcev in igre same. Naj vas poveže solidarnost, tako trda kot granitna obramba na igrišču samem
 9. Razkrij tiste, ki poskušajo osramotiti naš šport: Naj vam ne bo nerodno zoperstaviti se osebi, za katero ste prepričani, da želi druge zvabiti v goljufijo ali drugo obliko družbeno nesprejemljivega obnašanja. Bolje je, da jih izpostavite in posledično odstranite preden lahko naredijo kakšno škodo. Enako škodo boste namreč naredili, če o njihovi molčite.
 10. Z nogometom izboljšaj svet: Nogomet ima neverjetno moč, katero lahko uporabite za to, da pomagate vsaj nekoliko izboljšati svet. Zato uporabite izvor moči (nogomet), da promovirate mir, enakost, zdravje in izobrazbo za vsakogar.

 

PRAVILNIK O ČLANARINI
1. Plačilo članarine v Nogometnem klubu Cerknica (v nadaljevanju: NK Cerknica) je obvezno za vse igralce selekcij od U-5 do U-19. Zbrana sredstva so namenjena plačilu trenerjev mladinskih selekcij in kritju tekmovalnih stroškov.
2. Plačujejo jo vsi igralci, ki so aktivno vključeni v proces treninga. Plačila je lahko delno oproščen igralec, katerega starši iz tehtnih razlogov (zelo težke socialne razmere (potrdilo pristojne inštitucije) ali daljša bolezen (zdravniško opravičilo) podajo pisno vlogo vodji mladinskih selekcij, ki o prošnji tudi odloči in o odločitvi obvesti dotične starše in Upravni odbor NK Cerknica (v nadaljevanju UO NK Cerknica).
3. Letna članarina (od 1.9. do 30.6.) v mladinskih selekcijah NK Cerknica znaša 250 EUR za prvega starejšega igralca in 200,00 EUR za vsakega naslednjega igralca v družini. Plačuje se v mesečnih obrokih po 25 EUR za prvega starejšega igralca vseh deset mesecev in po 20,00 EUR za vsakega naslednjega igralca vseh deset mesecev. Mesečna članarina zapade v plačilo 20. v mesecu za tekoči mesec.
Starši lahko članarino plačajo tudi v enkratnem znesku do 30.9. za celo leto. V tem primeru se jim prizna 10% popust in znaša letna članarina 225 EUR za prvega starejšega igralca in 180,00 EUR za Vsakega naslednjega igralca (letna članarina 250,00 EUR znižana za 10% oziroma za vsakega naslednjega igralca letna članarina 200,00 EUR znižana za 10 %).
4. Višina članarine ni vezana na število treningov in tekmovanj mesečno, ampak je pavšalni znesek
razdeljen na 10 mesecev in je tekom leta ne glede na intenzivnost enaka.
5. Članarino so dolžni plačevati starši vseh igralcev, tudi tistih, ki ne trenirajo in so odsotni po lastni krivdi (primer dopustov in drugih odsotnosti). Igralcu, ki ne plača članarine tudi po opominu in opozorilu, ni več omogočeno treniranje in igranje v NK Cerknica. Ko je obveznost poravna, UO NK Cerknica odloči o vključitvi igralca nazaj v delo selekcije.
6. O morebitni spremembi višine članarine se odloča na letni Skupščini NK Cerknica.

Gorazd Kebe Predsednik NK Cerknica
Cerknica, 14.9.2017

Zgodovina kluba v sliki.

Kontaktirajte nas!